تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:948
گفتن "الله اكبر" در اول هر نماز، واجب و ركن است و باید حروف "الله " و حروف "اكبر" و دو كلمه "الله " و "اكبر" را پشت سر هم بگوید. و نیزباید این دو كلمه به عربی صحیح گفته شود، و اگر به عربی غلط بگوید یا مثلاترجمه آن را به فارسی بگوید صحیح نیست .
مسئله شماره:949
احتیاط واجب آن است كه تكبیرة الاحرام نماز را به چیزی كه پیش ازآن می خواند مثلا به اقامه یا به دعایی كه پیش از تكبیر می خواند، نچسباند.
مسئله شماره:950
اگر انسان بخواهد "الله اكبر" را به چیزی كه بعد از آن می خواند مثلا به "بسم الله الرحمن الرحیم " بچسباند، باید (ر) اكبر را پیش بدهد.
مسئله شماره:951
موقع گفتن تكبیرة الاحرام باید بدن آرام باشد، و اگر عمدا در حالی كه بدنش حركت دارد تكبیرة الاحرام را بگوید، باطل است . آیت الله گلپایگانی: پایان مسأله در رساله آیةالله گلپایگانی . و چنانچه سهوا حركت كند، بنابر احتیاط واجب باید اول عملی كه نماز را باطل می كند انجام دهد و دوباره تكبیر بگوید.
مسئله شماره:952
تكبیر و حمد و سوره و ذكر و دعا را باید طوری بخواند كه خودش بشنود.و اگر به واسطه سنگینی یا كری گوش یا سر و صدای زیاد نمی شنود، باید طوری بگویدكه اگر مانعی نباشد بشنود.
مسئله شماره:953
كسی كه لال است یا زبان او مرضی دارد كه نمی تواند "الله اكبر" رادرست بگوید، باید به هر طور كه می تواند بگوید. و اگر هیچ نمی تواند بگوید، باید در قلب خود بگذارند و برای تكبیر اشاره كند، و زبانش را هم اگرمی تواند حركت دهد.
مسئله شماره:954
مستحب است بعد از تكبیرة الاحرام بگوید: "یا محسن قد اتاك المسیی ء و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیی ء انت المحسن و انا المسیی ء بحق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی "، یعنی ای خدایی كه به بندگان احسان می كنی ، بنده گنهكار به در خانه تو آمده و تو امر كرده ای كه نیكوكار از گنهكار بگذرد، تو نیكوكاری و من گناهكار، به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رحمت خود را بر محمد و آل محمد بفرست و از بدیهایی كه می دانی از من سر زده بگذر.
مسئله شماره:955
مستحب است موقع گفتن تكبیر اول نماز و تكبیرهای بین نماز، دستها را تامقابل گوشها بالا ببرد.
مسئله شماره:956
اگر شك كند كه تكبیرة الاحرام را گفته یا نه ، چنانچه مشغول خواندن چیزی شده به شك خود اعتنا نكند. و اگر چیزی نخوانده ، باید تكبیر را بگوید.
مسئله شماره:957
اگر بعد از گفتن تكبیرة الاحرام شك كند كه آن را صحیح گفته یا نه ، آیت الله گلپایگانی: چنانچه مشغول خواندن چیزی شده بشك خود اعتنا نكند، و همچنین است اگرچیزی نخوانده . و لیكن احتیاط مستحب آن است كه در این صورت نماز را تمام كند ودوباره بخواند.باید به شك خود اعتنا نكند.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com