تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1114
انسان باید نماز را با موالات بخواند یعنی كارهای نماز مانند ركوع وسجود و تشهد را پشت سر هم بجا آورد و چیزهایی را كه در نماز می خواند به طوری كه معمول است پشت سر هم بخواند و اگر به قدری بین آنها فاصله بیندازد كه نگویند نماز می خواند، نمازش باطل است .

مسئله شماره:1115
اگر در نماز سهوا بین حرفها یا كلمات فاصله بیندازد و فاصله به قدری نباشد كه صورت نماز از بین برود چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد باید آن حرفها یا كلمات را به طور معمول بخواند و اگر مشغول ركن بعد شده باشد نمازش صحیح است . آیت الله گلپایگانی: مگر در تكبیرةالإحرام كه اگر فاصله بین كلمات آن به قدری باشد كه ازصورت تكبیرةالإحرام خارج شود، نماز باطل است .

مسئله شماره:1116
طول دادن ركوع و سجود و خواندن سوره های بزرگ موالات را به هم نمی زند.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com