تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1108
آیت الله گلپایگانی: اگر عمدا ترتیب نماز را به هم بزند و جزیی را كه ركن است به غیرترتیب بجا آورد و یا یك سجده را پیش از ركوع بجا آورد نماز باطل است واگر جزیی را كه ركن نیست جلوتر بیاورد مثلا سوره را پیش از حمد بخواند احتیاط واجب آن است كه بعد از حمد سوره را دوباره بخواند و نماز را تمام كند و اعاده نماید، ولی اگر به همان سوره كه پیش از حمد خوانده اكتفا كند نماز باطل است . اگر عمدا ترتیب نماز را به هم بزند مثلا سوره را پیش از حمد بخواندیا سجود را پیش از ركوع بجا آورد، نماز باطل می شود.

مسئله شماره:1109
اگر ركنی از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آن را بجا آورد مثلا پیش از آنكه ركوع كند دو سجده نماید، نماز باطل است .

مسئله شماره:1110
اگر ركنی را فراموش كند و چیزی را كه بعد از آن است و ركن نیست بجاآورد مثلا پیش از آنكه دو سجده كند تشهد بخواند باید ركن را بجا آورد و آنچه رااشتباها پیش از آن خوانده دوباره بخواند.

مسئله شماره:1111
اگر چیزی را كه ركن نیست فراموش كند و ركن بعد از آن را بجا آورد، مثلاحمد را فراموش كند و مشغول ركوع شود، نمازش صحیح است .

مسئله شماره:1112
اگر چیزی را كه ركن نیست فراموش كند و چیزی را كه بعد از آن است وآن هم ركن نیست بجا آورد مثلا حمد را فراموش كند و سوره را بخواند چنانچه مشغول ركن بعد شده باشد مثلا در ركوع یادش بیاید كه حمد را نخوانده باید بگذرد و نمازاو صحیح است و اگر مشغول ركن بعد نشده باشد باید آنچه را فراموش كرده بجاآورد وبعد از آن چیزی را كه اشتباها جلوتر خوانده دوباره بخواند.

مسئله شماره:1113
اگر سجده اول را به خیال این كه سجده دوم است یا سجده دوم را به خیال اینكه سجده اول است بجا آورد نماز صحیح است و سجده اول او سجده اول و سجده دوم او سجده دوم حساب می شود.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com