تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1100
در ركعت دوم تمام نمازهای واجب و ركعت سوم نماز مغرب و ركعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا باید انسان بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن تشهد بخواند یعنی بگوید: "اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له واشهد ان محمداعبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد". آیت الله گلپایگانی: و كمتر از این كفایت نمی كند و احتیاط واجب آن است كه به همین ترتیب بگوید.

مسئله شماره:1101
كلمات تشهد باید به عربی صحیح و به طوری كه معمول است پشت سر هم گفته شود.

مسئله شماره:1102
اگر تشهد را فراموش كند و بایستد و پیش از ركوع یادش بیاید كه تشهدرا نخوانده ، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آنچه باید در آن ركعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام كند آیت الله گلپایگانی: و بنابر احتیاط واجب بعد از نماز برای ایستادن بیجا دو سجده سهو بجاآورد و اگر در ركوع یا بعد از آن یادش بیاید باید نماز را تمام كند و بعد از سلام نماز، تشهد را قضا كند و برای تشهد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد. و اگر در ركوع یا بعد از آن یادش بیاید باید نماز را تمام كند و بعد از سلام نماز تشهد را قضا كند وبنابر احتیاط واجب برای تشهد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد.

مسئله شماره:1103
مستحب است درحال تشهد بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را به كف پای چپ بگذارد و پیش از تشهد بگوید: "الحمد لله " یا بگوید: "بسم الله و بالله والحمد لله و خیر الأسماء لله " و نیز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد وانگشتها را به یكدیگر بچسباند و به دامان خود نگاه كند و بعد از تمام شدن تشهد بگوید: "و تقبل شفاعته و ارفع درجته ".

مسئله شماره:1104
مستحب است زنها در وقت خواندن تشهد رانها را به هم بچسبانند.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com