تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1093
در هر یك از چهار سوره "والنجم ، إقرأ، الم تنزیل و حم سجده " یك آیه سجده است كه اگر انسان بخواند یا گوش به آن دهد بعد از تمام شدن آن آیه باید فورا سجده كند و اگر فراموش كرد هر وقت یادش آمد باید سجده نماید. آیت الله گلپایگانی: و در استماع فرق نیست بین این كه از خود گوینده بشنود یا به وسیله بلندگو و رادیو. و همچنین است حكم در سماع بنابر احتیاط مستحب . (توضیح : نظرآیةالله گلپایگانی طبق رساله هدایة العباد، مسأله 812 نوشته شده است .)

مسئله شماره:1094
اگر انسان موقعی كه آیه سجده را می خواند از دیگری هم بشنود چنانچه گوش داده آیت الله گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب باید... (توضیح : نظر آیةالله گلپایگانی طبق رساله هدایة العباد، مسأله 812 و 813 نوشته شده است .) دو سجده نماید و اگر به گوشش خورده یك سجده كافی است .

مسئله شماره:1095
در غیر نماز اگر در حال سجده آیه سجده را بخواند یا به آن گوش بدهد باید سر از سجده بردارد و دوباره سجده كند. آیت الله گلپایگانی: نظر آیةالله گلپایگانی با توجه به رساله هدایة العباد، مسأله 812بررسی شده است و مانند متن می باشد.

مسئله شماره:1096
اگر آیه سجده را از كسی كه قصد خواندن قرآن ندارد آیت الله گلپایگانی: یا از بچه غیر ممیز كه خوب و بد را نمی فهمد آیه سجده را گوش بدهد،احتیاط واجب آن است كه سجده كند. و همچنین است اگر از مثل نوار آیه سجده راگوش بدهد. (توضیح : نظر آیةالله گلپایگانی طبق رساله هدایة العباد، مسأله 812نوشته شده است .) بشنود، یااز مثل گرامافون آیه سجده را بشنود، لازم نیست سجده نماید. ولی اگر ازآلتی كه صدای خود انسان را می رساند بشنود، واجب است سجده كند.

مسئله شماره:1097
آیت الله گلپایگانی: در سجده واجب قرآن باید جای انسان غصبی نباشد ولی لازم نیست با وضویا غسل و رو به قبله باشد و عورت خود را بپوشاند و بدن و جای پیشانی او پاك باشد و نیز چیزهایی كه در لباس نمازگزار شرط می باشد، در لباس او شرط نیست .اما اگر لباس او غصبی است چنانچه سجده كردن ، تصرف در آن لباس باشد، سجده باطل است . در سجده واجب قرآن نمی شود بر چیزهای خوراكی و پوشاكی سجده كرد ولی سایر شرایط سجده را كه در نماز است لازم نیست مراعات كنند.

مسئله شماره:1098
آیت الله گلپایگانی: احتیاط واجب آن است كه در سجده واجب قرآن ، پیشانی را بر مهر یا چیزدیگری كه سجده بر آن صحیح است بگذارد و بنابر احتیاط مستحب جاهای دیگر بدن رابه دستوری كه در سجده نماز گفته شد بر زمین بگذارد. در سجده واجب قرآن باید طوری عمل كند كه بگویند سجده كرد.

مسئله شماره:1099
هرگاه در سجده واجب قرآن پیشانی را به قصد سجده به زمین بگذارد،اگر چه ذكر نگوید كافی است ، و گفتن ذكر مستحب آیت الله گلپایگانی: و مطابق با احتیاط است و بهتر است بگوید... است . و بهتر است بگوید: "لااله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا لا اله الا الله عبودیة و رقاسجدت لك یا رب تعبدا و رقا لا مستنكفا و لا مستكبرا بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر".

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com