تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1076
باید بر زمین و چیزهای غیر خوراكی كه از زمین می روید مانند چوب و برگ درخت سجده كرد و سجده بر چیزهای خوراكی و پوشاكی صحیح نیست و نیز سجده كردن بر چیزهای معدنی آیت الله گلپایگانی: مانند عقیق صحیح نیست . مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه باطل است ، اما سجده كردن بر سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر و سنگهای سیاه اشكال ندارد.

مسئله شماره:1077
احتیاط واجب آن است كه بر برگ درخت مو آیت الله گلپایگانی: سجده نكنند. اگر تازه باشد سجده نكنند.

مسئله شماره:1078
سجده بر چیزهایی كه از زمین می روید و خوراك حیوان است مثل علف و كاه صحیح است .

مسئله شماره:1079
سجده بر گلهایی كه خوراكی نیستند صحیح است ولی سجده بر دواهای خوراكی كه از زمین می روید مانند گل بنفشه و گل گاو زبان صحیح نیست .

مسئله شماره:1080
سجده بر گیاهی كه خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است و در شهرهای دیگر معمول نیست و نیز سجده بر میوه نارس صحیح نیست .

مسئله شماره:1081
سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحیح است بلكه به گچ و آهك پخته و آجر وكوزه گلی و مانند آن هم می شود سجده كرد. آیت الله گلپایگانی: در حال اختیار جایز نیست .

مسئله شماره:1082
اگر كاغذ را از چیزی كه سجده بر آن صحیح است مثلا از كاه ساخته باشند می شود بر آن سجده كرد و سجده بر كاغذی كه از پنبه و مانند آن ساخته شده آیت الله گلپایگانی: اشكال دارد. اشكال ندارد.

مسئله شماره:1083
برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام می باشد، بعد از آن خاك ، بعد از خاك سنگ ، و بعد از سنگ گیاه است .

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com