تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1124
هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مانند محمد و احمد یا لقب و كنیه آن جناب را مثل مصطفی و ابوالقاسم بگوید یابشنود اگر چه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.

مسئله شماره:1125
موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مستحب است صلوات را هم بنویسد. و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می كند صلوات بفرستد.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com