تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:741
نزدیك اذان صبح از طرف مشرق سفیده ای رو به بالا حركت می كند، كه آن رافجر اول گویند. موقعی كه آن سفیده پهن شد، فجر دوم و اول وقت نماز صبح است . وآخر وقت نماز صبح ، موقعی است كه آفتاب بیرون می آید.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com