تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1516
نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و بایدبه جماعت خوانده شود، و در زمان ما كه امام علیه السلام غایب است مستحب می باشد. آیت الله گلپایگانی: و می شود آن را با جماعت یا فرادی خواند. و احتیاط واجب آن است كه آن را به جماعت نخوانند، ولی به قصدرجاء مانع ندارد. و چنانچه ولی فقیه یا مأذون از طرف او اقامه جماعت نماید،اشكال ندارد.

مسئله شماره:1517
وقت نماز عید قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر.

مسئله شماره:1518
مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عیدفطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند آیت الله گلپایگانی: و به احتیاط لازم زكات فطره را هم بدهند یا جدا نمایند بعد نماز عیدرابخوانند. و زكات فطره را هم بدهند بعد از نماز عید را بخوانند.

مسئله شماره:1519
نماز عید فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن حمدو سوره باید پنج تكبیر بگوید، و بعد از هر تكبیر یك قنوت بخواند و بعداز قنوت پنجم تكبیری بگوید و به ركوع رود و دو سجده بجا آورد و برخیزد، و درركعت دوم چهار مرتبه تكبیر بگوید و بعد از هر تكبیر قنوت بخواند و تكبیر پنجم را بگوید و به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد

مسئله شماره:1520
در قنوت نماز عید قربان هر دعا و ذكری بخوانند كافی است ولی بهتر است این دعا را آیت الله گلپایگانی: بخوانند... به قصد امید ثواب بخوانند: "اللهم اهل الكبریاء و العظمة واهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوی و المغفرة اسألك بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسمین عیدا و لمحمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا وكرامة و مزیدا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی كل خیر اخلت فیه محمداو آل محمد و ان تخرجنی من كل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك علیه وعلیهم اللهم انی اسألك خیر ما سألك به عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذمنه عبادك المخلصون ".

مسئله شماره:1521
مستحب است در نماز عید فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند.

مسئله شماره:1522
نماز عید سوره مخصوصی ندارد، ولی بهتر است كه در ركعت اول آن سوره "شمس " (سوره 91) و در ركعت دوم سوره "كاشیه " (سوره 88) را بخوانند، یا درركعت اول سوره "سبح اسم " (سوره 87) و در ركعت دوم سوره "شمس " را بخوانند.

مسئله شماره:1523
مستحب است در روز عید فطر قبل از نماز عید به خرما افطار كند،و در عید قربان از گوشت قربانی بعد از نماز قدری بخورد.

مسئله شماره:1524
مستحب است پیش از نماز عید غسل كند، آیت الله گلپایگانی: پایان مسأله در رساله آیةالله گلپایگانی . و دعاهایی كه پیش ازنماز و بعد از آن در كتابهای دعا ذكر شده به امید ثواب بخواند.

مسئله شماره:1525
مستحب است در نماز عید بر زمین سجده كنند و در حال گفتن تكبیرهادستها را بلند كنند آیت الله گلپایگانی: و كسی كه نماز عید می خواند، اگر امام جماعت است یا فرادی نمازمی خواند، نماز را بلند بخواند. و نماز را بلند بخوانند.

مسئله شماره:1526
بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر وعصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر مستحب است این تكبیرها را بگویند:"الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد الله اكبرعلی ما هدانا".

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com