تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:893
در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است كه نماز را در مسجد بخوانند. وبهتر از همه مسجدها مسجدالحرام است ، و بعد از آن مسجد پیغمبر صلی الله علیه وآله و سلم ، و بعد مسجد كوفه ، و بعد از آن مسجد بیت المقدس ، و بعد از مسجدبیت المقدس مسجد جامع هر شهر، و بعد از آن مسجد محله ، و بعد از مسجد محله مسجدبازار است .
مسئله شماره:894
برای زنها نمازخواندن در خانه ، بلكه در صندوقخانه و اطاق عقب بهتر است ، آیت الله گلپایگانی: پایان مسأله در رساله آیةالله گلپایگانی . ولی اگر بتوانند كاملا خود را از نامحرم حفظ كنند بهتر است درمسجد نماز بخوانند.
مسئله شماره:895
نماز در حرم امامان علیهم السلام مستحب ، بلكه بهتر از مسجد است و نماز در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام برابر دویست هزار نماز است .
مسئله شماره:896
زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی كه نمازگزار ندارد، مستحب است .و همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد، مكروه است در غیر مسجد نماز بخواند.
مسئله شماره:897
مستحب است انسان با كسی كه در مسجد حاضر نمی شود، غذا نخورد ودركارها با او مشورت نكند، و همسایه او نشود، و از او زن نگیرد و به او زن ندهد.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com