تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1117
در تمام نمازهای واجب و مستحب پیش از ركوع ركعت دوم مستحب است قنوت بخواند و در نماز وتر با آن كه یك ركعت می باشد خواندن قنوت پیش ازركوع مستحب است و نماز جمعه در هر ركعت یك قنوت دارد و نماز آیات پنج قنوت و نماز عید فطر و قربان در ركعت اول پنج قنوت و در ركعت دوم چهارقنوت دارد.

مسئله شماره:1118
آیت الله گلپایگانی: مستحب است در قنوت دستها را مقابل صورت و كف آنها را رو به آسمان و پهلوی هم نگه دارد و غیر شست انگشتهای دیگر را به هم بچسباند و به كف دستهانگاه كند. اگر بخواهد قنوت بخواند به احتیاط واجب باید دستها رابلند كند و مستحب است دستها را تا مقابل صورت بلند نماید و كف دستها را رو به آسمان قرار دهد و به قصد رجاء انگشتان دستها را به جز ابهام به هم بچسباند و هردو كف دستها را پهلوی هم متصل به هم قرار دهد و نگاهش هنگام قنوت به كف دستهایش باشد.

مسئله شماره:1119
در قنوت هر ذكری بگوید اگر چه یك "سبحان الله " باشد كافی است . و بهتراست بگوید: "لا اله الا الله الحلیم الكریم ، لا اله الا الله العلی العظیم ، سبحان الله رب السموات السبع و رب الأرضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین ".

مسئله شماره:1120
مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند. ولی برای كسی كه نماز را به جماعت می خواند، اگر امام جماعت صدای او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نیست .

مسئله شماره:1121
اگر عمدا قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش كند و پیش از آن كه به اندازه ركوع خم شود یادش بیاید مستحب است بایستد و بخواند و اگر در ركوع یادش بیاید مستحب است بعد از ركوع قضا كند و اگر در سجده یادش بیاید مستحب است بعد از سلام نماز قضا نماید.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com