تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]

*پروردگارا!ای آنکه خلف وعده نمی کنی ،وعده ای را که به من داده ای

تحقق بخش،و اصحابم را برایم جمع کرده  و آنان را صبور گردان،

و مرا بر دشمنانت و دشمنان فرستاده ات یاری بخش،

و دعایم را نا امید مگردان،که من بنده تو،فرزند بنده ات،

فرزند کنیزت هستم،اسیر درگاه توام.

 

 

* خداوندا!تو کسی هستی که د رنیمه های هر شب ندا می کنی:

آیا خواهنده ای هست که به او عطا کنم؟

آیا خواننده ای هست که دعایش را اجابت کنم؟

آیا استغفار کننده ای هست که او را ببخشم؟

آیا امیدواری هست که امیدش را بر آورم؟

ایا آرزومندی هست تا او را به آرزویش برسانم؟

من،در درگاه تو ایستاده و خواهنده توام. بیچاره درگاهت هستم

ناتوان و فقیر توام. آرزومند درگاهت.

امیدوار فضل و رحمتت . آرزومند عفو و مغفرتت،

و خواهنده غفران و بخشش توام

پس بر محمّد و خاندانش علیه السلام درود فرست

و خواسته ام را عطا،و آرزوهایم را بر آور. 

 

 

http://takparastar.mihanblog.com/

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com