تبلیغات
[دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت]
مسئله شماره:1488
اگر در صفهای جماعت جا باشد، مكروه است انسان تنها بایستد.

مسئله شماره:1489
مكروه است مأموم ذكرهای نماز را طوری بگوید كه امام بشنود.

مسئله شماره:1490
مسافری كه نماز ظهر و عشا را دو ركعت می خواند مكروه است در این نمازها به كسی كه مسافر نیست اقتدا كند و كسی كه مسافر نیست مكروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید.

Add Me To Yahoo

i®oweb.com
.تمامی حقوق مطالب،برای مدیر وبلاگ محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذكر منبع امکانپذیز میباشد دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایمیل مدیر وبلاگ: mohandes_kocholo2008@yahoo.com